[BIN: 0785]

Olav Liljekrans

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Kjersti Lillegaard, Telemark .

1. Herr Ole red sig upp mæ aa
der danser elverkvinder baade store og smaa.
2. Hør du herr Ole trø dansen mæ mig
et par bokkeskjinnsstøvler saa gjiver jeg dig.
3. Jeg ikke tør jeg ikke maa
imorgen skal mitt brøllop staa.
4. Aa høyr du herr Ole trø dansen mæ mig
eit hoved av gull so gjev eg dig.
5. Jeg ikke tør jeg ikke maa
imorgen skal mitt brøllop staa.
6. De sloge hannem med sine hænder
so han va' aldrigen slagen værr'.
7. So satte de hannem paa gangaren rø
so red han hjem ti sin festarmø.
Ekstra opplysninger