[BIN: 0783]

Olav Liljekrans

Oppskrift 1912 av T. Hannaas etter Grete Gassgaard, Kvinesdal, Vest-Agder .

1. Høyr du Ola Liljekrans
du stig a hesten o gjen i dans.
2. Dansa mæ dæg eg inkje må
for imorå ska mitt bryllop stå.
3. Dæ ser eg no på Olas rei
anten æ han drukken hell æ han vrei.
4. Dæ kje undrast at æg æ bleig
for æg he vore i elveleig.
5. Den eine va Ola den andre hans møy
den tridje hans moder a sorg måtte døy.
Ekstra opplysninger