[BIN: 0773]

Olav Liljekrans

Oppskrift, udatert, av Johannes Skar, ukjent sanger, Valle, Setesdal, Aust-Agder .

1. Olav, Olav Liljukrans
-Kor vi du av aa rie -
stig so av Hesten gakk i Dans.
-Aa sia1 so kann du2 kvile -
1sea
2de
Ekstra opplysninger