[BIN: 0769]

Olav Liljekrans

Oppskrift 1857 av Sophus Buggeukjent sanger, Telemark .

1. Elvekvinna rekkjer hånd ifrå seg
vælkomen Olav trø dansen mæ meg.
2. Eg vi inkje mæ elvo trøy
imorgo vi' eg flykje heim mi vene møy.
3. [Eg vi inkje mæ elvo] bu
[imorgo vi' eg flykje heim] mi vene brur.
4. Olav han kom seg riand igår
uti sto Olavs moer va' sveipte i mår.
5. Høyrer du Olav hott eg talar te deg
hor heve du [vori] hott felar de deg.
6. Min hesten va' karske på firan bein
han bar meg unde ei lindegrein.
7. De heve ingjo lindegrein vori
men du heve vori i elvelogji.
8. Kjære min faer du bitt min hest
kjære min broer du hente meg prest.
9. Kjære min broer du h[ente] m[eg] pr[est]
så sko' du få vivi som eg heve fest.
10. Kjære mi syster du reier upp seng
kjære mi moer du fyg[je] meg i den.
11. Hass unge brur helt helt uti Olavs hånd
Olav snudde veggjen te å upp si ånd.
Ekstra opplysninger