[BIN: 0767]

Olav Liljekrans

Oppskrift etter 1846 av Magnus Brostrup Landstad, ukjent sanger, Telemark .

1. Høyrer du Olaf Lilljukrands
-Med kvitari Hand -
stig du af Hesten og traa i Dans.
-Saa mode gjæras din Gangar1 -
1- Mo kjæm Olaf af Elskog -
2. Einki ded eg vil og einki ded eg maa
imorgo skal mit Bryllup staa.
3. Og vil du einki danse med meg
Sot og Sjukdom skal fylgje deg.
4. Og Olaf reid seg i Otte
ljose Dagin han totte.
5. Olaf han tog sin Hest med Spore
saa reid han gjønnom den Elvelogi.
6. Dei slo honom med tønore Tein
Serkin rivna og Holli seig.
Ekstra opplysninger