[BIN: 0766]

Olav Liljekrans

Oppskrift etter 1846 av Magnus Brostrup Landstad, ukjent sanger, Telemark .

1. Hr. Olaf reid ivi Riode
-Med kvitari Haand -
han vil til sit Bryllupi bjode.
-Saa mod red Olaf fraa Elvo -
2. Hr. Olaf red seg i Otte
han ljosan Dagin totte.
3. Hr. Olaf reid nor ivi Roid
saa reid han in i den Elveleik.
4. Høirer du Olaf Lilljukrands
stig af Hesten og traa i Dands.
5. Høirer du Olaf kom dandse med meg
tvo Bukkeskinds Stevlar saa gjeve eg deg.
6. Tvo Bukk[eskinds] St[evlar] kan eg vel faa
men dandse med deg eg einki maa.
7. Dandse med deg eg einki maa
imorgo sko mit Bryllup staa.
8. Hokke vil du no heller med Elvo bu
hel du vil sjuk heim flytja di Brur.
9. Hokken vil du no heller med Elvo vera
hel du vil sjuk dit Gjæstebud gjæra.
10. Aa vil du no einki danse med meg
Sot og Sjukdom skal fylgje deg.
11. Hr. Olaf han vender sin Gangar med Kvist
saa reid han gjennom den Elvelist.
12. Hr. Olaf han vendte sin Gangar med Spore
saa reid han gjennom den Elvelogi.
13. Saa fæk han snu sin Gangar ikring
og heimatte reid han med bleike Kind.
14. Som han kom seg til Borgeled
der stod hans Moder og kvilte seg ved.
15. Hør du Hr. Olaf kjær Sonen min
kvi bere du saa bleike Kin.
16. Aa ded er vel einki ondeleg at eg er bleik
eg heve vori i Elveleik.
17. Kjære min Mor du henter meg Præst
aa kjære mi Mo du er meg næst.
18. Du hentar meg Præst og vær einki sein
retno er mit Hjarta sprængt.
19. Hot sko me seia med di unge Brur
20. Dæ sko du seia med mi unge Brur
at eg gjeng i Skogjen og veiar Djur.
21. Hr. Olaf han er einki heime no
men han gang i Skogin og veier Djur.
22. Tikje han einki meir om si unge Brur
en han gjeng i Skogin og veier Djur.
23. Men ded kan eg sjaa baad paas tore og smaa
at Olaf er einki langt ifraa.
24. Unge Brur gloste seg bort i Ro
der saag ho Hr. Olafs Svær hor dæd stod
25. Skjæfte sette ho mot Golvtilljo mot
og Odden imod Hjarterot.
26. Innan Dagin den var ljos
saa kom der tri Lik af Brurehuus.
27. Den eine var Hr. Olaf den andre hans Møy
den tredje hans Moder af Sorgi døi.

Ekstra opplysninger

NFS M. B. Landstad 2, s. 19ff (Reinskrift )

Merknader og retting: framfor elvo i etterslengen står (Elskog); 2.1 er først skrive red seg ivi roi; 16.2 framfor lina står for no; 18.1 over sein står længe. Prenta i Landstad 1853 nr. 40 s. 355. Denne oppskrifta er hovudkjelda for den prenta teksten, der str. 1-4, 8, 9, 13-16, 20-24, 32 og 35-39 skriv seg frå denne oppskrifta.