[BIN: 0764]

Olav Liljekrans

Oppskrift 1840-åra av Magnus Brostrup Landstad, ukjent sanger, Telemark .

1. Olaf kom ridand heim i Gaard
ute stod hans Moder var svept i Maar.
-No koma du mod af Elvo -
2. Kjære min Olaf kvi er du saa blek
anten er du sjuk hel mykig vred.
3. Tilegt om Morgon før Soli up rand
daa gav Hr. Olaf up sin Aand.
4. Bruri kom seg ridands i Gaar
ute stod [hans] Moder [var svept i] Maar.
5. Di skjenke Mjød de sjenkte Vin
hori er no Olaf kjær Brugomen min.
6. Olaf han er enki heime no
han geng i Skogin og veider Dyr.
7. Tikje han etc.
Ekstra opplysninger