[BIN: 0762]

Olav Liljekrans

Oppskrift 1840-åra av Olea Crøger, ukjent sanger, Telemark .

1. Olav rei ut i Otte
-Mæ kvitari Haand -
aa josan Dagjen han totte.
-Saa mo kjem Olav af Elvo -
2. Olav rei ut savie
han vil te sit Bryllup at bye.
3. Aa saam han kaam sæg liti fram
saa kaam han i ein Elvedans.
4. Vælkomen Olav trø Dans mæ mæg
ei silkesyd Skjurte saa gjev eg dæg.
5. Ei silkesyd Skjurte æ go aa faa
men danse mæ dæg æ inkje faa.
6. Vælkomen Olav trø Dans mæ mæg
tvo Bukkeskins Støvler æg gjeve dæg.
7. Tvo Bukkeskjins Støvler æ go aa faa
men danse mæ dæg æg inkje maa.
8. Aa Olav han spende sin Hest paa Skans
saa rei en igjenom den Elverdans.
9. Olav han spende sin Hest me saare
saa rei en igjenom den Elverlaagje.
10. Aa saam han kom sæg te Baargelaaft Le
saa sto honoms Moer aa kvilte derve.
11. Aa vælkomen Olav Sonen min
kvi blæner du saa kvite Kjin.
12. Aa dæ æ naa inkje onder om æg æ bleik
fæ æg hæve vore i Elverleik.
13. Gud bære mæg fæ Dæg Sonen min
haat skaa æg seia Fæstarmaar din.
14. Siig at æg rei uti Lonen
ville prøve min Hestar aa Honde.
15. Olav rei ut i Londe
ville prøve sin Hestar aa Honde.
Ekstra opplysninger