[BIN: 0761]

Olav Liljekrans

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark .

  -Mæ vitare hånd -
- Dandsen gjeng so lett gjænom lunden-

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S. Bugge i, s. 330 Under omkvedet står Siden da de sloge ham - so tungt g. L.