[BIN: 0761]

Olav Liljekrans

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark .

  -Mæ vitare hånd -
- Dandsen gjeng so lett gjænom lunden-
Ekstra opplysninger