[BIN: 0759]

Olav Liljekrans

Oppskrift 1890 av Moltke Moe etter Torbjør Ripilen, Mo, Telemark .

1. Olav han rider seg ut so vie
han ville ti sitt bryllup bea.
-Dansen går lett gjænom londen -
2. Han bou fire å han bou fem
kong Elvens datter rette hånden frem.
3. No æ'en komen den dansen kann trøa
no må 'en fram den som æ beste ti kvea.
4. Kjær Olav, kjær Olav trå dansen mæ meg
eitt hovu af gull gjeve eg deg.
5. Eitt hovu av gull er snart å få
men danse mæ deg tør eg alli so.
6. Kjær Olav, kjær Olav trå dansen mæ meg
tvo bukkeskjinnsstevlar so gjev eg deg.
7. Tvo bukkeskj[innsstevlar er snart å få].
men danse mæ deg vi eg alli so.
8. Kvåre vi du hera mæ elvo bu
hell du vi sjuk'e flykkje deg brur.
9. Kvår vi du hera mæ elvo døy
hell du vi sjuk'e flykkje deg møy.
10. Eg vi helle sjuke flykje me brur
eg vi 'kje heran mæ elvom bu.
11. Eg vi hell'e sjuk'e [flykje me] møy
hell eg vi hera mæ elvo døy.
12. Olav han sprangg på raskan fot
so spendæ'n den dynni o' tiljmot.
13. So la 'o ti'n Olav mæ elverot
å dæ gjore Olavs hjarta imot.
14. So [la 'o ti'n Olav mæ] elvegrein
å dæ gjore Olav so stor'e mein.
15. Olav han spændte sin hest'e mæ krans
so rei 'n igjænom den elvedans.
16. Olav han [spændte sin hest'e mæ] spore
so rei 'en igj[ænom] den elvelogje.
17. Olav han kåm seg riand igår
hass moder uti fyr honom står.
18. Eg helsar deg Olav kjær sonen min
kvi heve du blive so bleik under kjinn.
19. Du må væl kji undrast på at1 eg æ bleik
eg heve stai i so har ein leik.
1um
20. Hot sko no eg de' bruri svara
imorgo kjem ho i brureskara.
21. Du svarar eg sala ut gangaren grå
eg såg ei hind på heio igjår.
22. Olav han rei seg i rosens lond
å prøva sin hest å so sin hond.
23. Å tileg um morgon då dæ va dagjen
å då kåm bruri i brureskari.
24. Her skjænkes mjø å her skjænkjes vin
men hor æ no herr Olav bruggåmen min.
25. Olav sala ut gangaren grå
han såg den hindi2 på heio igjår.
2ei hend
26. Han rei seg upp i rosens lond
han vill' prøve sin hest'e å so sin hond.
27. So breidde ho upp dei skarlakjen blå
dø va Olav derundi låg.
28. Der blei sorg å inkji gama
dei bar tri lik ti mollar mæ sama.
29. Den eine va Olav den are hass møy
den tre'e hass moer av sorgje laut døy.
Ekstra opplysninger