[BIN: 0758]

Olav Liljekrans

Oppskrift 1890 av Moltke Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Olav han rider seg ut så vide
alt til sit bryllup at byde.
-Så lett ganger dansen gjenom lunden -
2. Å han byr store å han byr små
men Elenkongens dottere låst'en 'kji sjå.
3. Å han by' fire å han by fem
å Elenkongsdottere rekker hånde frem.
4. Å kjære min Olav trå dansen mæ mig
ei silkjeskjurte jeg give skal dig.
5. En silkjeskjurte den kan eg væl få
men danse mæ deg tør eg alli våge.
6. Å kjære min Ola [trå dansen mæ mig]
ett stykkjy av gull eg gjiva ska' dig.
7. Ett stykkjy af gull dæ [kan eg væl få]
men danse [mæ deg tør eg alli] våge.
8. Kvår vi du no imorgo døy
hell du vi sjuke flykje deg møy.
9. Kvår [vi] du [no imorgo] låte ditt liv
hell du [vi sjuke flykje deg] viv.
10. Helle vi eg imorgo døy
hell eg vi sjuk'e da flykje meg møy.
11. Helle vi eg [imorgo låte mitt] liv
hell eg vi da sjuk'e [flykje meg] viv.
12. Ho la' ti hana mæ tynnetein
å dæ falt Olas hjerta i mein.
13. Å ho la ti hana mæ tynnerot
å dæ falt Olavs hjerta imot.
14. Å Olav han spenner sin hesten mæ spårir
så ri' han igjennom den elvelogji.
15. Å Olav han spenner [sin hesten mæ] krans
så ri han igjænnom den elvedans.
16. Å Olav han kjæme seg riand igår
hans kjæreste moder hun uti står.
17. Eg helsar deg Ola kjær sønnen min
kvi æ du så bleik onde kinni di.
18. Dæ æ inkji under eg æ i kjinni så bleik
eg hev væl stai i så har ein leik.
19. Hot ska då me den onge brud svare
imorgo ho kjæme med brureskare.
20. De siger jeg rider mig ud i lund
å prøvar min hest å så min hund.
21. Tilegt um morgon da dagjen va ljos
den onge brud kåm mæ brureskare.
22. Å dei bar mat å dei bar vin
men hori æ Olav bruggomen min.
23. Olav han rider seg ut i lund
han prøvar sin hest å så sin hund.
24. Då dei kåm seg at høieloft inn
der låg Olav dø'e mæ bleike kinn.
25. Der blei mei sorg hell der blei gama
tri våre lik at molle mæ sama.
26. Den eine va Olav den are hass møy
den tre'e hass moder av sorgji laut døy.
Ekstra opplysninger