[BIN: 0757]

Olav Liljekrans

Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter Anne Bruhær, Mo, Telemark .

1. Olav han ri ei otte
han ljosan dagjen totte.
-Mæ dansen gjeng så lett ut igjenom lunden-
2. Olav han ri seg uppte mæ å
der dansar elvekvinnur bå store å små.
3. Dær dansar elvkvinnur bå store å små
dær dansar kungens døtter mæ utslegji hår.
4. Olav han klember sin hesten mæ spori
så ri han så lett gjenom elvelogji.
Ekstra opplysninger