[BIN: 0756]

Olav Liljekrans

Oppskrift 1861 av Ludvig M. Lindeman etter Anne Knudsdotter Bruhær, Mo, Telemark .

 Han Olav han rie i Otti
han ljosan Dagen totte.
-Mæ Dandsen gjæng saa let ut igjennem Lunden -
Ekstra opplysninger