[BIN: 0751]

Olav Liljekrans

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Birgit Lintveit, Morgedal, Kviteseid, Telemark .

1. Olav han ri mæ otti
-Mæ vitari hånd-
josan dagjen han totte.
-Så mo kjem Olav av elskog -
2. Olav han ri um midnattstid
så totte han soli skjein så bli.
3. Olav han ri seg framette mæ å
så såg han elvarkvinnune store å små.
4. Høyrer du Olav hott eg seie deg
vi' du trøa dæn dansen mæ meg.
5. Vi du trøa dæn dansen mæ meg
ei silkjestikka skjurte eg gjeva ska deg.
6. Ei s[ilkjestikka] skj[urte] kann eg væl få
men trøa dansen mæ deg eg ikkje må.
7. Trøa dansen mæ deg eg ikkje må
i morgo ska mitt bryllaupe stå.
8. Hokk vi du mæ kon elvanne bu
hell du vi' sjuke flykje di brur.
9. [Hokk vi du mæ kon elvanne] døy
[hell du vi' sjuke flykje di] møy.
10. Eg vi' no 'kje mæ dikkon e[lvanne] bu
eg vi 'kje sjuke flykje mi brur.
11. [Eg vi' no 'kje mæ dikkon elvanne] døy
[eg vi 'kje sjuke flykje mi] møy.
12. Olav han spente sin hest mæ spori
så rei 'en igjenom dæn elvelogji.
13. [Olav han spente sin hest] ved frans
[så rei 'en igjenom dæn] elvedans.
14. Olav han spente sin hest ved kinn
så rei 'en igjenom dæn elvegrind.
15. Elvekvinna ho otor dansen sprang
ho slengde te Olav mæ røde gullband.
16. No ser eg Olav no kjem han heim
enten æ' han drukkjen hellå vrei.
17. Olav han kom seg riands i går
å hånoms kjær moeri ute står.
18. Å kjære mi moer du reier meg sæng
[å kjære] min faer hjelp meg te dæn.
19. [Å kjære] mi syster du stende meg nest
[å kjære] min broer du hentar meg prest.
20. [Å kjære] m[in] b[roer] d[u] h[entar] m[eg] pr[est]
så må du hava dæn eg heve fest.
21. Så gjerne jeg de gjorde
når eg fer dei syndinne tore.
22. Eg hev 'kje gjort Ingerli større harm
hell ei gång eg låg på hennars arm.
23. [Eg hev 'ki gjort Ingerli større] kvie
[hell ei gång eg låg] mæ hennars sie.
24. De reier meg sæng i høgeloftssvala
så ser eg mi brufær i lunden framfara.
25. Den brufær ho kom seg riands i ton
ho æ' Olav mæ 'n tek 'kje imot.
26. Olav æ' kje heime
han æ i skogjen å veiar.
27. Han æ 'kje i skogjen å veiar
mæ honoms små hundann æ' heime.
28. Når dei brukvinnune sill take seg vare
då såg dei den bruri i høgeloftssvala.
29. Dær ser eg mi vene møy
sæl æ' dæn som må liva å inkje tar døy.
30. [Dær ser eg] mitt vene viv
[sæl æ' dæn som må liva å inkje] tar leta liv.
31. Olav snudde veggjen te
eitt bil dærette så var 'en dø.
32. Ho breidde upp blomstri gule å blå
unde låg Olav bå bleik å blå.
33. Bruri ho ikring seg såg
så såg ho dæn svære på naglar låg.
34. Ho sette dæ svære i sin sko
så odden sto i hjarterot.
35. Dær blei meir sorg hell der blei gama
tri va' dei likji te jori mæ same.
36. Dæn ene va' Olav den andre honoms møy
dæn tree hass moer av sorg måtte døy.
37. [Den ene va' Olav den andre honoms] viv
[dæn tree hass moer av sorg] let liv.
Ekstra opplysninger