[BIN: 0750]

Olav Liljekrans

Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Lars Veslestaud, Seljord, Telemark .


Å dæ va Olav han rider så vie
han aktar1 te sitt bryllopp at byde.
-Men dansen går så lett igjænom lunden -

1aktar seg
2. Ja han vakkna 2 seg upp ei otte
å ljose dagjen han totte.
2 reiste seg
3. Han vakkna upp mi' nottstime
han totte at soli skjein så bli'e.
4. Han rei seg uti rosens lunde
han akte rie sin hest å tæmja sin' hunde.
5. Han kom seg i elvarfær
der dansa elvæn' store å små
å kongjens dotter mæ neslegje hår.
6. Høyre du Olav hot eg spyre deg3
du stig ne af hesten å dansar mæ meg4.
3 spørje deg må
4 dansar mæ meg nå
7. Nei slett inkje eg tør å slett [inkje eg] må
fe imorgo skå mitt bryllup stå.
8. Høyre du Olav stig ne av hesten te meg
stig ne å danse mæ meg.
9. Nei slett inkje eg tor å slett [inkje eg] vi
fe imorgo skå eg gjifte mig.
10. Ja hokke vi du nå hell'e mæ5 elvan' vera
hell du vi bruri skå bleike kjinn bera.
5 ihjå
11. Nei ikkje vi eg ihjå elvænne vera
å ikkje tar bruri6 dei bleike kjinn bera.
6 vi eg bruri skå
12. Så gjor' di for Olav en veg som va trang
di nørd' upp en varme båt' stor å lang.
13. Dei gjore ein logje båt vi å brei
at7 Olav sku 'kje koma av hei.
7 så
14. Men då tok Olav sin hest mæ spore
han rei så lett igjænom den elvarlogje.
15. Men Olav rei te han kom hjem
te han kom te stallen frem.
16. Då lutte han seg ne ivi saleknapp
då kjende han kniven i hjartai stakk.
17. Han hoppa ne av salebring8
han kjænde dæ gjor vont i kvor9 den fing.
8 salespring
9 hver
18. Så varde dæ te den trea dag
då kom dæ tri lik av Olavs gar.
19. Dæ va Olav å Olavs10 festarmøy
å Olavs 11 moer av sorgji laut døy.
10 honoms
11 honoms kjær
Ekstra opplysninger