[BIN: 0748]

Olav Liljekrans

Oppskrift, udatert, av Ludvig M. Lindeman etter Øli Evensdatter Vangsgare, Seljord, Telemark .

 Å Ola rei ut i Otte
-Mæ kvitari Haand -
og ljosan Dagen han totte.
-Saa mo kjem Ola af Elvo -
Ekstra opplysninger