[BIN: 0744]

Olav Liljekrans

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Tostein Gvåle, Tuddal, Hjartdal, Telemark .

1. Herr Ola han rei seg a otte
-Den lange nått -
å jose dagen han totte.
-So lange va' nettein dem sømna ei -
2. Herr Ola han rei seg hær nol mæ å
der dansa elvarkvindunn båre store å små.
3. Den eine elvarkvinda rekker hånden frå seg
å høyrer du Herr Ola trå dansen med meg.
4. Slett ikkje eg vi' å slett ikkje eg må
fe i morgo da ska mi' bryllaup stå.
5. Høyr du Herr Ola trå dansen mæ meg
ei' par Bukkeskinnstøvlar so giver jeg deg.
6. Ei' par b[ukkeskinnstøvlar] får eg få hor eg kann
men tro dansen me deg de gjeng slett ikkje an.
7. Høyr [du Herr Ola trå dansen mæ mig]
ei silkjeskjurte gjev eg deg so fager å fin.
8. Ei [silkjeskjurte får eg få] hor eg kann
[men tro dansen me deg de gjeng slett ikkje] an.
9. Høyr [du Herr Ola trå dansen mæ] mig
ja sott å sygdom ska' følje dig.
10. Hun lagde til mig på hærde
de slag haver aldri gjort værre.
11. Herr Ola han rei seg te borgarle
der sto honoms moder å gvilde derved.
12. Høyrer du herr Ola kjær sønnen min
hore har du fått de bleike kinn.
13. Du tar ikkje undras på fer eg æ' bleik
fe eg heve vori i den elvarleik.
14. Kjære min broder du hellar min hest
kjære min fader du hentar meg prest.
15. Kjære mi syster du reier mi seng
kjære mi moer du følje meg ti den.
16. Dem skjenkte mjø å dem skjenkte vin
o alt spurde brura etti bruggomen sin.
17. Bruri ho ba ette nyklein små
ho lyster sig at høganloft gå.
18. Bruri ho lyfte på skarlakenskinn
derunder låg herr Ola me bleikan kinn.
19. Ho stirde seg uppå veggje
der såg ho den gvassen eggje.
20. Skafte sette ho mot golvemot
ødden sette ho a hjarterot.
21. Dær va ikkje glæe o ikkje gamen
tri va' likja te jola mon koma.
Ekstra opplysninger