[BIN: 0742]

Olav Liljekrans

Oppskrift 1883 av Moltke Moe etter Gonill Kjönnås, Bö, Telemark .

1. Herr Ola red om i rosenlund
-den lange nott -
for å pröve sin hest å så sin honn.
-Fer dansen gjænge så lett gjönnom lunden -
2. Om morgoen årlig da dagen va jos
låg der tri lik i herr Olas hus.
3. Herr Ola ok hass festarmöy
ok hass gamle moder av sorgja må döy.
Ekstra opplysninger