[BIN: 0739]

Herr Tønne av Alsø

Oppskrift udatert av Ketil Kvaale etter Eivind Audversækre, Lårdal, Telemark .

1. De æ høie du gjeng deg i stogan enn
aa spenne de Kvite len
hell du site her i rosan lond
aa stiller gullhorpa di.
-Raader I vel de roner? -
2. Eg sko gjeva deg snekkja den,
den sko naa vel bera deg fram
No gjenge so vel paa den törre jor'
som over den saltan fjor'

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CCXIV, s. 19. (NFS, kopi) overskrift Herr Tönning

Eivind Audversækre, Høydalsmo