[BIN: 0739]

Herr Tønne av Alsø

Oppskrift udatert av Ketil Kvaale etter Eivind Audversækre, Lårdal, Telemark .

1. De æ høie du gjeng deg i stogan enn
aa spenne de Kvite len
hell du site her i rosan lond
aa stiller gullhorpa di.
-Raader I vel de roner? -
2. Eg sko gjeva deg snekkja den,
den sko naa vel bera deg fram
No gjenge so vel paa den törre jor'
som over den saltan fjor'
Ekstra opplysninger