[BIN: 0738]

Herr Tønne av Alsø

Oppskrift, udatert, ukjent, ukjent sanger, Telemark .

1. Her Tønne rider udaf Hvalsøe
han fører sit Glavind vyst
hvad enten det er til Land eller Vand
er han en helt saa Trøst.
2. Her Tønne rider i Rosens Lund
at fange den vilde Hind
der mødte han Dvergens Datter
hun hvilte sig under en Lind.
3. Her Tønne rider i Rosens Lund
at fange den vilde Hare
der mødte han Dvergens Datter
med de andre Jomfruer i Skare.
4. Hun sette sig under en Lind saa grøn
Guldharpen hun havde i Hende
Her Tønne sin Ganger med Sporer tvang
men han kunde ikke umvende.
5. Saa begyndte hun de Runerslag
saa høit som hun vel kunde
den vilde Fugl i Skoven er
han glemte sin Sang at sjunge.
6. Saa begyndte hun sit Runeslag
saa høit over alle de Tinde
den vilde Hind i Skoven er
han glemte sit Sprang at springe.
7. Du skal ei ride saa vild en Sti
du skal jo Byen finde
du skal ei stride saa haard en Strid
du skal jo Seieren vinde.
8. Nu haver jeg dig af Runerne løst
de skal dig aldrig meer binde
det haver jeg gjort for Ærens Skyld
min Datter skal dig ei vinde.
9. Det haver jeg gjort for Ærens Skyld
for Elskov og goden Villie
jeg skal fly deg en Fæstemøe
en Rose for alle Lillier.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. UBO M. B. Landstad fol. 1803 f (C) s. 5 med overskrift Her Tønnes Vise Under oppskrifta staar Mere af denne Vise mindes ikke