[BIN: 0736]

Herr Tønne av Alsø

Oppskrift, udatert, av S. Bugge etter Ingebjørg Troddedal, Liv Årmote, Hæge Årmote, Aslak Årtveit, Hermo Sæbersli, Mo, Telemark .


b

1. Alle di fugle på kvisten sad
de glemte sin sang at synge
og alle de dyr i skoven var
de glemte sin sprang at springe.
2. Det var ridder herr Tynde
han kom seg riand i går
ute stod Alebrett kongens broder
han var vel sveipt i mår.
3. Hör du Alebrett kongens broder
vil du no stride for ære
hell vi' du stride for röde gull
hell for eders hjertens kjære.
4. Til svarede Alebrett kongens broder
han var vel stolt i sinde
guld og rigdom haver jag nok
den tar jeg ikke vinde.
5. Men her bur en jomfru uppå sal
en rose blandt alle kvinder
for hende så vil jeg stride idag
enten skal hun blive min eller din.
6. Det var ridder herr Tynde
han let sitt sværi brå
han hoggje ti Alebrett kongens broder
han falt i lyter tvo.

Ekstra opplysninger

Merknad: DgF 34 B III s. 806