[BIN: 0735]

Herr Tønne av Alsø

Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter Ingebjörg Troddedal, Liv Årmote, Hæge Årmote, Aslak Årtveit, Hermo Sæbersli, Mo Telemark .

1. Herr Tynde rider af Alsö
han förer sit glavin drust
anten han æ' te lands eller vands
så er han en helt så tröst.
-Råder I vel de runer -
2. Herr Tynde rider i rosenslund
at vede den vilde hare
der möder han dvergens datter
med andre jomfruer i skare.
3. Herr Tynde rider i rosenslund
at vede den vilde hind
der ser han dvergens datter
at hvile sig under en lind.
4. Hun hvilte sig under en lind så grön
guldharpen havde hun i hænde
hist ser jeg ridder herr Tynde
han skal sig hid til mig vende.
5. Hil sidde ned med de möer små
og så med liden smådreng
i mens jeg spiller guldharpen min
her blomstre skal mark og eng.
6. Hun slog så hart et runeslag
alt over de höie tinde
at hvert et dyr i skoven var
det glemte sit sprang at springe.
7. Ho slog då hare de roneslag
alt over de grönne lunde
den glemte fugle på kvisten sad
han glöymde sin sang at syng.
8. Der blomstrer ris der blomstrer eng
med runer kunde hun ham vinde
herr Tynde sin hest mæ sporanne tvang
han kunde ham ikke vende.
9. Det var ridder herr Tynde
han stiger af sin hest
han ganger til dværgens datter
satte sig hende allernæst.
10. Hör du dvergens datter
vil du være min kjære
alle de dage jeg leve må
vil jeg dig elske og ære.
11. Alle de dage jeg leve må
vil jeg dig elske og ære
hver den ting som på dig er
skal ring af röde guld bære.
12. Hör du dvergens datter
en rose blandt alle liljer
for vist er du den deiligste mö
som nogen svend kan gilje.
13. Det var dvergens datter
ho svara et or for sig
du får vel venare festarmöy
men aldrig vinder du mig.
14. Hör du ridder herr Tynde
lad fare det elskovsverk
eg heve meg ein festarmann
som æ' kungjen over alle dvergjer.
15. Min fader han sidder i bjerget inde
lader byde over alle sine mænd
forinden denne månedsdag
min festarmann henter mig hjem.
16. För bjergens konge dig skal få
han den ære skal nyde
för vil jeg våge mit unge liv
og mit glavind i stykker bryde.
17. Det var dvergens frue
hun ud igjenem vinduet så
hisset ser jeg ridder herr Tynde
hos den gröne linden at stå.
18. Ud gik dvergens frue
hun var både vred og gram
hör du Udvild datteren min
så ilde står dig denne gang.
19. Det sömmer dig bedre i bjerget at sidde
og spinde den hvide lin
end at du ganger i rosenslund
og spiller guldharpen din.
20. Det var dvergens frue
hun ind i bjerget monne gå
efter gik ridder herr Tynde
med runeslag oppå.
21. Det var dvergens frue
bredde silke opover en stol
derpå sad ridder herr Tynde
i dvale indtil hanen gol.
22. Så tog hun op de böger fem
og læste i alle dem
hun löste den ridder af runeslag
hendes datter havde bundet ham.
23. Det var dvergens frue
hun skjænker den klare vin
du skynde dig snart af bjerget ud
för hjem kommer herren min.
24. Nu haver jeg dig af runer löst
de skal dig aldrigen vinde
det haver jeg gjort for min æres skyld
min datter skal dig ei vinde.
25. Jeg er kommen af kristi folk
og tagen i bjerget ind
jeg havde mig en söster
hun heder fru Ormelin .
26. I Island bær hun kronen
og dertil dronnings navn
hendes datter er hende stjålen fra
deraf ganger vide savn.
27. Hun er fört til Sverigs by
der er hun i stor vande
hun må alli gjenom vindauga se
å alli i dansen gange.
28. Alli må hun i kirken træde
uden hende påvokter tre kvinder
alli guldtavel med kongen spila
uden dronningen selv er inde.
29. Ind kom dvergens datter
hun undte den ridder så vel
jeg skal give dig hest og sal
et glavin blankt dertil.
30. Jeg skal give dig hest og sal
og dertil sporar ny
du skal aldrig ride så vild en sti
du jo skal komme til by.
31. Du skal aldrig ride så vild en sti
du jo skal veien finde
aldrig skal du stride den strid
du jo skal seier vinde.
32. Aldrig skal du seile den sö
du jo skal komme i land
og aldrig skal du blive overvunden
af nogen kristen mand.
33. Jeg skal give dig en klædning ny
den er med roder dreven
hvert det ord du taler af mund
det skal falde sig som det var skrevet.
34. - - - - - -
- - - - - -
for hvert det ord du taler
skal falde som runemål.
35. Det var ridder herr Tynde
han red sig fram ved lide
der mödte hannem dvergen selv
han agte til bjerget at skride.
36. Hör du ridder herr Tynde
din hest er vel i gang
hvorhen agter du at ride
eller gjöres dig veien lang.
37. At gilje lyster jeg ride
og fæste en rosensplomme
et glavind lyster jeg bryde
alt både til lykke og fromme.
38. Vel rider du ridder herr Tynde
for mig skal du freden nyde
men der er en greve i Opsal
som lyster sit glavind bryde.
39. Herr Tynde rider til Sverrig hen
og lykken så vilde han friste
der trefte han svenske riddere ni
vel væbnet under de buske.
40. Her side I svenske riddere
vel væbnet ere I med ære
vil I stride for röde guld
hell for eders hjertenskjære.
41. Til svara Aleman kongens bror
han svara et or for sig
nok haver jeg ære og röde guld
det vinder jeg ikke af dig.
42. Men der er en jomfru i Opsal
hun heder fru Jermelin
om hende så ville vi stride
enten hun bliver min eller din.
43. De red tilsammen en dyst eller to
så hårdelig monne de fikte
han klövede Alemand kongens broder
så odden i sadelen mödte.
44. Siden red han til kongens gård
han var både vred og gram
han löste den jomfru af fangebånd
som så lengje ha' seti i tvang.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge III, 102-109 (Renskrift) med overskrift Ridder Herr Tynde (meddelt af a. Ingebjör Troddedal b. Liv Aarmote c. Hæge Aarmote d. Aslak Aartveit) deretter er sett til e. Hermo Sæbersli i Mo

Reinskrifta er såleis stöypt saman av fem ulike oppskrifter. S. Bugge har sett til variasjonar i margen, men det er ikkje mogleg å skilja dei fem oppskriftene klårt ut. Berre etter c. Hæge Aarmote finst heile strofer. Dei fölgjer her: