[BIN: 0734]

Herr Tønne av Alsø

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Ingebjørg Troddedal, Mo, Telemark .

1. Hil side ned med de møer
og så med liden smådreng
imens jeg spiler guldharpen min
her blomstre skal mark og eng.
2. Hun slog så hart på guldharpen sin
så høit over alle tinde
der blomstrer ris der blomstrer eng
med runer kunde hun ham vinde.
3. [Der blomstrer ris der blomstrer eng
med runer kunde hun ham vinde]
Herr Tynding sin heste mæ sporane tvang
han kunde ham ikke vende
4. Det var ridder Her Tynding
han stiger ifrå sin hest
han ganger til dvergens datter
satte sig hende allernest.
5. Hør du dvergens datter
vil du være min kjære
alle de dage jeg leve må
vil jeg dig både elske og ære.
6. Hør du dvergens datter
en rose blandt alle liljer
forvist er du den deiligste mø
som nogen svend kan gilje.
7. Det var dvergens datter
ho svara et or for sig
du får vel venare festarmøy
men aldrig vinder du mig.
8. Min fader han sider i bjerget ind
lader byde alle sine mænd
forinden denne månesdag
min festarman henter mig hjem.
9. Nu haver jeg dig af runer løst
de skal dig aldrigen binde
det haver jeg gjort for min æres skyld
min datter skal dig ei vinde.
10. Jeg er kommen af kriste folk
og tagen i bjerget ind
jeg havde mig en søster
hun heder fru Ormelin .
11. I Island bær hun kronen
og dertil dronningsnavn
hendes datter er hende stjålen ifra
så vide går deraf savn.
12. Hendes datter er hende stjålen ifra
og sat i stor vande
ho må alli ti kyrkje fara
og alli i dansen ganger.
13. Hun må aldrig ud gjennem vindøiet se
uden hende påvokter kvinder
og aldrig taffel med kongen lege
uden dronningen selv er inde.
14. Ind kom dvergens datter
hun modtog den ridder så væl
jeg skal give dig hest å sal
et glavin blankt dertil.
15. Ja jeg skal give dig hest og sal
og dertil sporar ny
du skal aldrig ride så vild en sti
du jo skal komme til by.
16. Du skal aldrig ride den vei
anna hell du skal veien finde
og aldrig skal du stride den strid
du jo skal seieren vinde.
17. Aldrig skal du seile den sø
du jo skal komme i land
og aldrig skal du blive overvunden
af nogen kristen mand.
18. Det var dvergens frue
skjenkte ham den klare vin
du skynde dig snart af bjerget ud
før hjem kommer herren din.
19. Det var ridder herr Tynding
han red sig framved lide
der møtte hanem dvergen selv
han agtes til bjerget at skride.
20. Ja hør du ridder herr Tynding
din hest er vel i gang
hvor langt lyster I ride
eller gjøres dig veien lang.
21. At gilje lyster jeg ride
og feste en rosensplomme
et glavind lyster jeg bryde
alt både til lykke og fromme.
22. Ja rid vel ridder herr Tynding
for mig skal du freden nyde
men der er en ridder i Opsal
han lyster et glavind at bryde.
23. Her Tynding rider til Sverig hen
og lykken så vilde han friste
der trefte han svenske riddere ni
vel væbnet under de buske ni.
24. Her side i svenske ridere
vel væbnet ere I med ære
vil I stride for røde guld
hell for eders hjertenskjære.
25. Til svara Aleman kongens bror
han svara et or for sig
nok haver jeg ære og røde guld
det vinder jeg ikke af dig.
26. Men der er en jomfru i Opsal
hun heder fru Jermelin
om hende så ville vi stride
enten hun bliver min eller din.
27. De red tilsammen en dyst eller to
så hårdelig monne de fekte
han kløvede Alemand kongens bror
så odden i sadelen møtte.
28. Siden red han til kongens gård
han var både vred og harm
han løste den jomfru af fangebånd
som så lengje ha' seti i tvang.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge k, 96 - 103

Merknad: over første strofa står til mig vende