[BIN: 0733]

Herr Tønne av Alsø

Oppskrift, udatert, av G. O. Greve etter Karl og Gunnhild Broten, Seljord, Telemark .

1. Her Tønning rider av allen Sø
han fører sin Glavin Røst
enten han er til Lands eller Vands
en Helt er han saa trøst.
-Raader i vældig Roner -
2. Her Tønning rider i Rosens Lund
at bede den vilde Hare
der møter han Dvergens Datter
med flere Jomfruer i Skare.
3. Her Tønning rider i Rosens Lund
at bede den vilde Hind
der møter han Dvergens Datter
hun hviler sig under en Lind.
4. Hun hvilte unden en Lind saa grøn
Guldharpe havde hun ihænde
hisset ser hun Tønning ride
han skal her hid til hende.
5. Saa slog hun ud det Roneslag
saa høit over alle de Tinde
den vilde Hjort i Skogjen gaa
den glemte sit Sprang at springe.
6. Aa alle di Fuglar i Skogjen va
begynte at kvidre i Dale
alle de Fiskar i Floden va
de legte med deres Hale.
7. Her sider du Dvergjens Datter
en Rose for alle de Liljer
og aldrig nogen Verdens Mand
som Eder ei lystet at gjilde.
8. Rid bort ridder her Tønning
lader fare din Elskovs verk
eg haver mig en Festermann
en Konge for alle de Dverg.
9. Aa Dvergjens Konge skulle i nu faa
før han sku nyte den Lykke
før vil jeg vaage mit unge Liv
og bryde mit Glavin istykker.
10. Aa ud kom Dvergjens Frue
hun var baade vre og gramm
høre du Udvill Datter min
saa lidet falder her den Gang.
11. Dvergjens Konge haver dig nu fest
med Æren haver han dig vundet
du tørde ikje her Tønning
med Roneslag er bundet.
12. Dæ va Dvergjens Frue
lader bræde med Silkje en Stol
i Dvale sad den Herre der
alt indtil Hanen gol.
13. Aa dæ va Dvergjens Frue
lader hente ind Bøger fem
hun løste den Herre av Roneslag
hendes Datter havde bundet den.
14. Nu haver eg dig av Ronen løst
aa ingen kan dig mere bebinde
det haver jeg gjort for Æres Skyld
min Datter skulde dig ei vinde.
15. Her Tønning rider af Bjerget ud
hans Glavin skiner saa vide
der møder han Dvergjens Konge
til Bjerget saa ville han ride.
16. Vel mødt du Ridder her Tønning
din Hest kan vel med Gang
hvor saa vil du ride
eller haver du Veien lang.
17. Ad gjille vilde jeg ride
og fæste mig en Rosens Plomme
et Glavin tør jeg bryde
og friste baade Skade og Fromme.
18. Rid bort du Ridder her Tønning
for mig du Freden skal nyde
her bur en Kjæmpe paa Uppesta
han lyster det Glavin at bryde.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS O. G. Greve 2, s. 27f (Reinskrift)

Merknader: 1.1 etter allen sø står Maaske: Ridder av Allensø under oppskrifta står Et par Vers var der igjen, men Meddeleren mintes dem ei. Meddelt af Karl (og Gunhild) Broten af Sellgjord. Han havde lært Viserne af gamle Sverre Uddgaren for omtr. 30 Aar siden. Reinskrift NFS S. Bugge VIII d, s. 454-58 med overskrift Meddelt af Karl Broten.