[BIN: 0731]

Hake og bergemannen

Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Hæge Findreng, Kviteseid, Telemark .

1. Aa bergemannen kaam seg rians i gaar
-Mæ de regner aa de blæs -
aa kongjen han ute for haanom staar.
-Bronfolen rinder væl
for norden onder fjöllo
der leikar tri normenn -
2. Aa vælkaammen bergemannen heim ti meg
no hev eg baate bryggja aa blanda vin.
3. Eg æ kje so mykje om din mjö aa vin
som eg æ om liti Kjærsti dotte di.
4. Liti Kjærsti ho æ naa so liti eit baan
ho kann ikkje inn for sitt bore staa.
5. Liti Kjærsti [ho æ naa so] liti ei bru
ho kann ikkje nyklan' i bure snu.
6. Aa maa eg kje liti Kjærsti mæ goom faa
so sko eg leta ellen gjenom beiarlonden gaa.
7. Aa gakk du naa deg i stogo inn
mæ eg reiser aa vekkjer dotter mi.
8. Statt upp liti Kjærsti aa klæ deg paa
aa naa du inn for din kjæraste1 gaa.
1kjærasten
9. Liti Kjærsti ho ha paa seg skjurta ny
aa den va' naa2 alle mæ gulle syd.
2no
10. Liti Kjærsti [ho ha paa seg] silkjeserk
de va nie möyars vintreverk.
11. Liti Kjærsti [ho ha paa seg] stakkjen rou
aa gulle de laag ette kvor den soum.
12. Liti Kjærsti [ho ha paa seg] stakkjen blaa
[aa gulle de laag ette kvor den] traa.
13. Liti Kjærsti ho va' naa kje beltestor
ho slengjer ikring seg ei rödegull-gjor.
14. Liti Kjærsti ho reiser ti bekkje
sitt gule haare 'o rekte.
15. Dei tvo dei vaska aa kjemde henas haar
aa dei andre tvo sette gullkrona paa.
16. Liti Kjærsti ho inn igjenom dynni steig
aa bergemannen visst kje ana hell soli 'o skjein.
17. Eg helsar deg min faer og spörje deg maa
aa hott æ de for eit troll som du drikke mæ naa.
18. Aa de æ kje troll som du sönes saa
men de æ naa kongjen for bergji blaa.
19 Aa bergemannen tukka fram forgjylte stol
aa sit naa skjön jomfru aa kvil din fot.
20. Aa eg æ kje trötte eg kann naa vel staa
men seg meg di meining so vilde jeg gaa.
21. So tok 'n liti Kjærsti uppaa sitt fang
han gav 'o gullkrona aa draanningjis navn.
22. So [tok 'n liti Kjærsti uppaa sitt] kne
[han gav 'o gullkrona aa] d[raaningji]s fe.
23. So [tok 'n liti Kjærsti] uppi sitt fang
aa so snegt han ut paa dynni sprang.
24. Lille Peder han leita so vie
han leita i de tree kongerikje.
25. Lille Peder han kaam seg rians i gaar
liti Kjærsti sto ute aa sola sitt haar.
26. Aa höyr du liti Kjærsti hott eg spöre deg
aa lystar du fygje heim att mæ meg.
27. Aa eg lystar naa vel fygje heim-att mæ deg
naa eg visste at bergemannen saag ikkje meg.
28. Lille Peder han gjenge i stoga inn
mæ dragende svær onde skarlags kjinn.
29. Lille Peder han lete sitt svære braa
so hoggje 'n bergemannen i lutine tvaa.
30. So fin ein festarmann kann eg vel faa
man so rike aller mæ ougune sjaa.
31. Lille Peder ha seg ein gangar baa liten aa spak
so sett' 'n liti Kjærsti uppaa honoms bak.
Ekstra opplysninger