[BIN: 0729]

Hake og bergemannen

Oppskrift 1856 av Sophus Bugge etter Gro Petersdotter, Skafså, Mo, Telemark .

1. Kungen han rei ette vegjen fram
-Bronfolen rinder vel-
så han ei hind på heio rann.
-De glimar ivi skogar å alle grøne heiar -
2. Kungen h[an] r[ei] e[tte] v[egjen] fr[am]
ette kom bergemannen vrei å gram.
3. Kvore vi' du her unde sværi låte liv
hell du vi gjev meg dotteri de vene viv.
4. Kvor vi du her unde sværi døy
[hell du vi gjev meg dotteri] den vene møy.
5. Eg kann inkje her unde sværi døy
eg gjev deg hell dotteri den vene møy.
6. Kongen han kom seg riand igår
hass kjære dotteri ute står.
7. Høyr du min fader eg spyrje deg må
hvad ær det for troll du flyter te gårs.
8. Kjære min datter du talar kje så
for de ær den herren som du ska' få.
9. Er de no ingjen kristen mann
men jeg skal få de troll te mann.
10. Bergemann' ha ein gangar så liten å spak
han seter skjøn jomfru på hass bak.
11. Då dei kom seg på vegjen fram
så hørde dei gullsteinen i bergje sang.
12. De rei se litt lenger i nor
der ser dei gullbergje de glimar å glor.
13. Dei rei bergje tri gångur omkring
å mitt uppå bergje der rei dei inn.
14. Hakje han lyster utreise
etter si syster å leite.
15. Hakje han rei ette vegjen fram
så hørde gullsteinen i bergje sang.
16. Hakje han rei litt lenger i nor
så sor han gullbergje de glimar å glor.
17. Hakje rei bergje tri gångur omkring
å mitt uppå bergje der rei han inn.
18. Hakje han kom i bergje inn
der siter hass syster å ho spann lin.
19. Høyr du min syster hot jeg spyr deg
lyster du 'kje heimatte fygje mæ meg.
20. Så gjenni eg ville fy' heimatt mæ deg
når eg visste at bergemann' sakna 'kje meg.
21. Då dei kom seg på vegjen fram
ette kom bergemann bå vrei å gram.
22. Høyrer du Hakje hot eg talar te deg
kvi ri du mæ vive som far din ga meg.
23. Gjeva vi eg deg min stålhatten stor
dersom du Hakje vi' tala eit or.
24. Hakje han leter sitt svær ifrå
så høggje han bergemann' i lytinne två.
25. Då de lei tri dagar ifrå
då teker hass syster te syte så sårt.
26. Kjære mi syster kvi syter du så
for venare herren så kan du få.
27. Venare herri så kan eg få
men meire gull fær eg alli sjå.
Ekstra opplysninger