[BIN: 0726]

Hake og bergemannen

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Targjei Kosi, Vrådal, Kviteseid, Telemark .


Broderen skulde spørge efter sin Søster, som var indtagen i Berget.

1. Bergemannen æ' kje heime
- Bronfolen rinder væl-
han æ' i berge å gjæter gjeito.
- Noren unde fjello1
leikar dei normenn-
1bergann
2. Kann eg ho inkje mæ dæ goe fange
så lete eg ellen i Beiarlunden gange.
3. [Kann eg ho inkje mæ dæ goe] få
så visst ska' ellen i B[eiarlunden] gå.
4. Min datter ho bli deg så liti ei brur
ho kann ikkje nyklanne i låsanne snu.
5. [Min datter ho bli deg] så liti eitt bån
ho æ' kje giftans frå sin moer iår.
6. Bergemannen utav gåri rei
hennars moer sto atte sine hendann ho vrei.
7. Ho ska' alli eta mat
uttas ho ete av sylvefat.
8. [Ho ska' alli] drikke rus
[uttas ho] drikke av sylvekrus.
9. Så gav han ho drikke av sylvehonn
han kasta ne'i tvo villekonn.
10. Den fyste drykkjen ho av honne drakk
då gløymde ho burt den som hennar ha' skapt.
11. [Den] andre [drykkjen ho av honne] tok
[då gløymde ho burt] båte faer å mor.
12. [Den] tree [drykkjen ho av honne] tok
[då gløymde ho burt båte] himmel å jor.
13. Hor æ du [fødd hell hor æ du boren
hell hor æ' dine jomfruklæer skoren].
14. I bergo [æ eg fødd å i bergo æ eg boren
å i bergo æ alle mine jomfruklæer skoren].
Så kom Broderen
15. [Høyrer du] hott eg spyre deg
vi' du kje heimatte fygje mæ meg.
16. Høyrer du (Peder) hott eg seie deg
d' æ' kje så mykje gull der som her
Han talte godt for hende. Men hun torde ikke. Da svarte hun .... Men de flutte dog. Hærlighed, da hun kom hjem.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S. Bugge g, s. 101f S. Bugges merknader er tatt med i teksten