[BIN: 0724]

Hake og bergemannen

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Tostein Gvaale, Tuddal, Hjartdal, Telemark .

 Værgen slefte sine hindar1 fram
-Fe de regnar o de blæs -
so slengde han ivi dem ei' rautt gullband.
-Fe nolat unde fjello
innat unde hello
der leikar dem -

Ekstra opplysninger