[BIN: 3513]

Herr Magnus og havfrua

Oppskrift 1847 av Jørgen Moe etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1.Aa Magnus vilde du trolova mæg,
Aa æg ska' gjeva deg Hesten dæn
den beste, som du vilde ria
Han gjænge saa vel paa det salta Vand
Som over de grönnaste Liar.
-Aa Magnus vilde du trolova meg,
Eg beder nu Eder saa gjerne,
du maatte vel svara mig? ja! ja! ja!-
2.Aa eg ska' gjeva deg Skortu ny,
den beste du hemme vi' slita.
Aa kvar den Söm som i henne æ'
Æ' sydde mæ Silke dæ kvita.
3.Aa eg ska' gjeva dæg Kvedne dan,
saa beste du hennes vi' hava.
Aa Skjækanne æ uta Kvitabeintonn
aa Kvednamn dei gange mala.
4.Aa eg ska' gjeva deg Skipe ny
saa beste du paa dæ vi' segla,
aa segle dæ æ' uta Kamelety
Aa Raaann dei æ' taa (N)iglar (eller: Iglar).
5.Aa eg dræge Aust aa du dræge Vest,
Aa helsa te Heimsens Ende,
du ska' alder leva dæn Æredag,
e ska deg fler Elskovsbrev sende.
Ekstra opplysninger