[BIN: 3511]

Herr Magnus og havfrua

Oppskrift 1910 av T. Hannaas etter Torstein Skou, Jæren .

1. Tileg um moran för sola rinder upp
da sitter mine jomfruer bolde
å spinner mæ hver sin forjyllande rokk
-Det monne grev Magnus Grev M. vil du trolovar du mei trolovar du mei-
2. Ja jeg ska gjeva dei en sjorta så ny
den beste du lyster at slide
- ær ikke syld mæ nål eller trå
men vevet av sikken de hvide.
3. - jiva dei et sjib så gott
det beste du lyster at seile
det seiler så vel over salten hav
som over de stridige strömme
- Kal Magnus du monde mei svara
og ikke ja, ikke nei men jo, jo, jo.-
4. Ja jei vil jiva dei en gangar så god
den beste du lyster at ride
- flyger så væl over högaste fjell
som uti de grønnaste liar.
-Kal M. du monde svara mei
ikke ja ikke nei men jo, jo, jo.-
5. Jei vil jiva dei ei sverd så gott
det beste du lyster at svinge
for det hænger efter femten gullringa
se - du monde seieren vinde.
6. Ja se alle dine gaver de tog jeg under
om du var en kristelig kvinda
men du er det styggaste bergetroll
thi du svinger alle fjella omkring
7. Ja skjytta du at kvila uti fjeller med mei
å sova på silken den röde
- spise - æblene söte.
-Thi du monde mei svara
ikke ja ikke nei men jo, jo, jo.-
8. Nei æg sjyttar ei at kvila uti fjeldet mæ dei
ei heller at sova på silken den röde
thi jei kviler mæ prinsessen den söde.
(Eit vers um at bergetrollet sprakk av sinne)
Ekstra opplysninger