[BIN: 3510]

Herr Magnus og havfrua

Oppskrift 1911 av R. Berge etter Hallvard Kaldbast, Mo, Telemark .

1. De va' aarle om morgoen,
naar soli ry i lunde,
daa sat der ei havfrue, gylja ti ein svein
alt mæ si gjiftige tunge.
2. "Greivi Magnus, trulovar du meg!
eg be no deg so gjonni
du maatte fulla seia meg ja! ja!"
3. Eg sko gjeva deg snekkja den,
ho gjenge paa sylvesleipar
ho gjenge so vel paa den grönne eng
som uppaa den bylja bleike.
4. Eg sko gjeva deg folen den,
den yppaste du vi rie,
han löype so vel paa bylja blaa,
som uti dei grönne liar.
5. Eg sko gjeva deg brynja ny,
den yppaste du vi slite,
de sverr æ alli i verden ti,
som uppaa brynja kan bite.
6. Eg sko gjeva deg sværi de,
der henge i femta gullringar,
kvor den dage, du tenkjer paa meg,
so sko du seier vinne.
7. Hÿr du greivi Magnus,
vi du no vera meg huld
so sko eg gjeva deg skjurta den,
æ stikka mæ roue gull.
8. Eg sko gjeva deg skjurta den,
den yppaste du vi slite,
kvor den soum, paa hæna æ,
æ saumen mæ silkje kvite."
9. "Du vene havfru, du skjönne havfru!
eg hev'e alli sett din likji,
men eg hev meg ei skjönn jomfru fest,
hæna eg alli svike.
10. "Greivi Magnus, trulovar du meg,
eg be deg no so gjönne;
du maatte fulla seia meg ja! ja!
Ekstra opplysninger