[BIN: 3506]

Herr Magnus og havfrua

Oppskrift udatert av S. Bugge etter Høge Årmote, Mo, Telemark .

1. Dæ va' årli um Morgonen,
når Soli ry i Lundi,
då sat dær ei Havfruve, gilja ti ein Steinn
alt mæ si listige Tunge.
-Greivi Magnus trulover du meg!
eg be deg så gjönni:
du måtte fulla seia meg ja! ja!-
2. "Eg sko' gjeva deg Snekkja dæn,
ho gjenge på Sylvesleipar,
ho gjenge så væl på den gröne Eng,
som uppa dæn Bylgja bleike.
3. Eg sko' gjeva deg Folen dæn,
dæn yppaste, du vi' rie;
han löype så væl på Bylgja blå,
som uti dei gröne Liar.
4. Eg sko' gjeva deg Brynja ny,
dæn yppaste, du vi slite;
dæ Sværæ alli i Væri ti,
som uppå Brynja kan bite.
5.Eg sko' gjeva deg Sværi dæ,
dær henge i femta Gullringar;
kvor dæn Dage, du tenkjer på meg,
så sko' du Seier vinne.
6. Höyr du Greivi Magnus:
vi' du no vera meg hull,
så sko' eg gjeva deg Skjurta dæn,
æ' stikka mæ röde Gull.
7. Eg sko' gjeva deg Skjurta dæn,
dæn yppaste du vi' slite,
kvor dæn Saum, på hæna æ',
æ' sauma mæ Silkje kvite.
8. "Du vene Havfru, du skjöne Havfru,
eg hev alli sett din Likji;
men eg hev meg ei skjön jomfru fest,
hæna kann eg inkji svike"
-
Greivi Magnus trulovar du meg!
eg be no deg så gjönni
du måtte fulla seia meg ja! ja!-

Ekstra opplysninger