[BIN: 0710]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1907 av Rikard Berge etter Gunnhild Gjuve, Lårdal, Telemark .

1. Moderen tala ti datteren sin
-Tirillil hauen min -
hvorfor rinder de melk utav brysterne dine.
-De dansar so lett igjenom lunden -
2. De er ikke melk som du synes naa
men d' 'æ den klare mjö som eg drakk igjaar.
3. Moderen slo datteren paa blege kind
vil du no lyve for moderen din.
4. Du Moder, du moder du vær inkje vred
elvekongjen i bergje hev lokka meg.
5. Frem kom elvekongjen mæ sin gangare graa
so satte han lille Kjærsti der uppaa.
6. So rei di dei dalane upp aa dei dalane ne
lille Kjærsti ho gret men elvekongjen kva.
7. Lille Kjærsti, lille Kjærsti graat ikkje na
dei bratte gullborgji so sko du faa sjaa.
8. So rei di paa bergje tri gaangur omkring
bergje sprang upp aa elvekongjen inn.
9. Frem kaam henars dötre baa smale aa gran
mæ en sölvkaanne i hver si hand.
10. Du moder, du moder du drikke först
du hev aller dine döttar mæ augunne sett.
11. Fysste gaangji ho av kaanna tok
daa glömde 'o bort baade far aa mor.
12. Andre [gaangji ho av] kaanna drakk
daa [glömde 'o bort] hoke hennar ha' skapt.
13. Tree [gaangji ho av] kaanna tok
daa [glömde 'o bort baade] himmel aa jor.
14. Aa hore vi du liva aa hore vi du döy
aa hore vi du vera elvekongjens möy.
15. I bergje vi eg [liva aa i bergje vi eg döy]
aa der so vi eg vera elvekongjens möy.
16. Aa hore vi du liva aa hore vi du laate liv
aa hore [vi du vera elvekongjens] viv.
17. I bergje vi eg [liva i bergje vi eg laate liv]
aa der so vi eg vera [elvekongjens] viv.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CIV, 87 (NFS, kopi) med overskrift Liti Kjersti (Tone). Under oppskrifta står: Etter Margit Hallvorsdatter Haukom, Höydalsmo.