[BIN: 0703]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Ludvig M. Lindeman ukjent sanger, Lårdal, Telemark .

 Aa Moderen spørger no Datteren sin
-til-lil-lil Haugen min -
kvi rinder dæ Mjelk utaf Brystene din.
-E dansar saa let gjennem Lunden -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. Prenta i L. M. Lindeman, Norske Fjeldmelodier II nr. 323 s. 26 med overskrift Liti Kjersti