[BIN: 0702]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av L. M. Lindeman etter Anne Staalesdatter, Lårdal, Telemark .

 Moderen spörger Datteren sin
-Til lillil Houen min -
kvi rinder der Mjelk udaf Brysterne din.
-E dansar saa let gjenom Lunden -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. UBO No. Musikksaml. L. M. Lindeman, eske 203 "Mel. opt. Sommeren 1863". Merkn.: Buddeie i Solumes Præstegaard