[BIN: 0701]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Ånund Sigursli, Froland, Mo, Telemark .

1. Bergemann kåm seg riand igår
-Bronfolen rinder væl -
å der han no av uti Berrlunden kåm
-Her rigner å her blæs
for dei norlandske fjølli
å dei leikar tre normenn -
2. Å hori æ du fødd å hori æ du boren
å hori æ adde dine jomfruklæi skorne.
3. I bergje æ eg fødd å i bergji æ eg boren
i bergje æ adde mine jomfruklæi skorne.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M. Moe 27, s. 83 med overskrift Bergemann å liti Kjersti (Ånund Sigursli)