[BIN: 0697]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1840-åra av Helge Nirison Gånge ukjent sanger, Telemark .

1. Bergeman han kom der riands i Gaar
-For tidelidelhau -
ute stend Jomfruga ho slær sit Haar.
-Saa væl gjenge Dansen te Hove -
2. Eg helsar deg Jomfrue eg talar te deg
lyster du naa fye udaf Lande mæ meg.
3. Slet inkje eg vi aa slet inkje eg maa
di æ saa mange meg vaktar paa.
4. Aa meg vogtar Faer aa Moer min
aa meg vogtar Syster aa Broer fiin.
5. Aa la dei vogte som vogte vi
naar bare du skjøn Jomfruga vi.
6. Jomfruga samlar sit Guld i Skriin
mæ at Bergeman salar ud Gangaren sin.
7. Bergeman han rei dæ Berje omkring
Berje opna up aa Bergeman ind.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. UBO fol. 1803 b, 50 b Helge Nirison Gånge med overskrift Bergeman (I øvre Tellemarkens Dialect). Under str. 7 står ende