[BIN: 0696]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1846 av Jørgen Moe, ukjent sanger, Hardanger .

1. Aa Malfri ho slo paa Gulvæven saa fast
-Me Gaukjen han gal -
saa kvite Mjelken or Broiste sprat.
-I Høgaloftssvaal
aa Malfri sitter i Bure
saa mangt ho sørji -
2. Aa hadde du længer din Elskog dulgt
saa hadde du længer din [Moder] fylt.
3. Aa de va kje Mjølk om du syntes saa
men de va den Mjøden æ drak i Gaar.
4. Aa hæve han Edevald lokka dæg
saa sæg meg kva Gaauver han gav dæg.
5. Aa han gav mæg den røde Guldring
han ha kje vore slike paa Jomfrufing.
6. Aa han gav mæg den røde Guldgjord
saa Spraatin den sto i grønnan Jord.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS J. Moe 7, s. 73 Retting: 2.1 Elskog er retta til Elskov; 2.2 fylt er retta til fulgt. Reinskrift NFS S. Bugge II, 76 med overskrift (J. Moe fra Hardanger) (I 38 231 234 236 237 II 77 89) Etter str. 2 står (se Grundtv. C, V. 16); etter 2.2 står (sic!)