[BIN: 0693]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark .

1. Moderen spurde datteren sin
-Ti lillil haujen min -
kvi renne de mjelk av brysterne din.
-Di dansar så lett gjenom lunden -
2. Å de æ no 'kje mjelk om du synes så
men de æ no den mjø som eg drakk igår.
3. Å elvekungjen sto ikkje langt derifrå
han va 'kje lenger burte hell han lydde derpå.
4. Å han slo liti Kjersti ved hviden kind
kunn' du 'kje lenger dylje for moderen din.
5. Å samle no du ditt gull i skrin
alt me eg salar ut gangaren min.
6. Så rei dei seg igjenom ein dal
liti Kjersti ho gret å elvekungjen kva.
7. Å dei rei bergje tri gongur ikring
å bergje de oppna å elvekungjen inn.
8. Så kom hennars døtter va smale som tvang
å dei dansa mæ kvor si sylvkonna i hand.
9. Å kjære vår moer du drikke no fyst
du hev 'kje dine døtter mæ augunne sett.
10. Dæn fyste drykk av konna ho drakk
så gløymde ho burt dæn hennar ha' skapt.
11. Dæn andre drykk av konna ho tok
så gløymde ho burt både himmel å jor.
12. Dæn tree drykk av konna ho tok
så gløymde ho burt både faer å mor.
13. Å her æ eg fødd å her æ eg boren
å her så æ mine klæir skoren.
14. Å hera vi' eg bå' liva å døy
å eg vi' vera elverkungjens møy.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge I, s. 38f (Reinskrift) med overskrift Liti Kjersti å Elvekungjen I (meddelt af Tone Marteinsdatter) (I 231, 234, 236, 237 II 76, 77, 89). Tillegg og merknader: Ved mellomslengen står (Torbjør Midbøn i Kviteseid: tirillil haugjen min); etter str. 2 står M. Eg vi' kje lenger dølje for moderen min elverkungjen i bergje ha lokka meg. 8.1 ved tvang står å grann (Tone Vistadbakkjen). Reinskrift S. Bugge VIII b, 191