[BIN: 0692]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Lars Lofthus, Tuddal, Hjartdal, Telemark .

1. Liden Kjærsti kom seg riden i gål
-Bronfole løp so lett-
ute sto bergemannen va' sveft i mål.
-Nolast under fjello
innerst unde hållo
der leikar dem -
2. Liden Kjersti ho snudde sin gangar omkring
so lyster ho heimatte te faderen sin.
3. Liden Kjersti ho rei seg ive breian bru
liden Kjersti ho kva o bergemannen gret.
4. [Liden Kjersti ho rei seg ivi breian] va
liden Kjersti ho gret [o bergemannen] kva.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S. Bugge i, 279

Merknader og retting: Over Liden Kjersti i str. 1 står Ingelita, deretter Bergemann - dette er streka ut; tjukk l er markert i gål, mål og nolast; over hållo i etterslengen står (hallo); mellom linene i str. 2 står (mæ de regner?)