[BIN: 0691]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Hallvor Andreson Saude, Telemark .

1. Lita Kjersti ho snudde sine gangar umkring
-Fer de rigner å de blæs -
lita Kjersti gret å bergjemann lo.
-Bronfola d'æ' så letta
fe di nora under fjello
der leikar tri normenn -

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S. Bugge h, s. 91