[BIN: 0690]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1847 av Jørgen Moe etter Såve Ånundson Bjørneskytte, Eidsborg, Lårdal, Telemark .

1. Pål Gullsme han rier ette vegjen fram
-Bronfolen trillar lettan hei -
dær møter han seg dæn bergekongemann.
-De regner å dæ blæs
for norden unde fjølli
dær leikar de tri normenn -
2. Høyrer du Pål gullsme eg talar te deg
liti Kjersti din datter du gjeva sko' meg.
3. Liti Kjersti ho æ' no så lite eitt bån
ho kann no 'kje vera sin moder ifrå.
4. [Liti Kjersti ho æ' no så liti og ung
ho kann no 'kje bera brurkrona så tung].
5. Liten Kjersti må vera så liti ho vi'
min gamle moder ber lyklanne ni.
6. [Må eg 'kje liti Kjersti mæ goom få
så ska eg lata eld gjenom gullsmedgarden gå.
7. Før elden ska gjenom min garden gå
så lyt du liti Kjersti mæ goom få.]
8. Pål gullsme han kom seg riands igår
hanoms datter hun ude for hanom står.
9. Høre du min fader eg tala te deg
ho æ dæ for eit troll du ha i følje mæ deg.
10. Kjære min datter snakka 'kje så
dæ æ' no dæn herren som du sko' få.
11. Æ' hær då ingjen kristen mann
mæ du ska gjeva mæg dæ trolle i hånd.
12. [Æ' hær då ingjen kristen] svein
[mæ du ska gjeva mæg dæ trolle] så leitt.
13. Hør du liten Kjersti jeg sige dig må
du late no din fader legje sadelen på.
14. [Då dei rei seg ivir høgeloftsbru
liti Kjersti ho gret og bergekongen lo].
15. Å når han kom seg te dæn bergekongegår
då ha' honoms moder sovna honom frå.
16. Bergekongjen må på bergje slå
statt upp min gaml[e] moder skrei lokunn ifrå.
17. [Han slo på bergje de ga gott slag
statt upp mi mo'r] skrei lokunn av.
18. Bergjekongen banka alt bergje umkring
han fann' inkje vegjen i bergje inn.
19. [Då bergekongen sille um seg sjå
då hadde liti Kjersti] ri'i 'en ifrå.
20 Bergjekongjen gjora bå' hua å skreik
di kreppe bikkje du gjore meg leit.
21. Når ho rei seg ivi høgeloftsbru
dei kunne inkje høyre grågangaren trå.
22. [Liti Kjersti ho kom seg riands i gård
hennars kjære fader ute står].
23. Hør du liti Kjersti eg spørje deg må
hosse hev du sluppi dæn bergekongen frå.
24. Såless slapp eg dæn bergekongen frå
at honoms gamle moder ha' slegje dynnann i lås.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge II, 77 (Renskrift) med overskrift Liti Kjersti å Bergekongjen VII (J. Moe. Eidsborg. Såve Aanundsen Bjørneskytte)

Merknader og retting: Under mellomslengen står (eller: Bronfolen rinder væl); i margen ved etterslengen står (Bergek. Pål Gullsm. og Datteren) 2.2 over liti står (?) og i margen (Lintan?); 18.1 alt er retta til al; 20.2 etter kreppe står (slem); til str. 20 har S. Bugge følgjande merknad Dette V. sat i Parantes dfor måske ei hid og til str. 21 Sidste Linie overstrøget m. Blyant, dfor måske urigtig; 24.2 over dynnann står (sic:). Utfyllingane er henta frå Landstad 1853 etter tilvising av S. Bugge.