[BIN: 0687]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift etter 1846 av Magnus Brostrup Landstad etter Anne Lillegård, Lårdal, Telemark .

1. Bergekongen kom seg ridand i Gaard
- Bronfolen rinder vel-
Paal Guldsmed ute fer honom staar.
-Her regner og ded blæs
fer nordan [undir Fjøllo
der leikar dei Nordmænn] -
2. Velkomen [Bergekongen heim te min]
no hev eg bote brygjad og blandad Vin.
3. Eg er ki om anten Brygg hell Vin
eg æ' mei um liti Kjersti Dotte di].
4. [Liti Kjersti ho æ so] liti eit Bon
[ho] kan enki vera si Moder ifraa.
5. Liti Kjersti maa vera saa liti ho vil
mi gamle Mor bær Nykleknippi ni.
6. Liti Kjersti er saa liti og ung
hon kan einki bera si Gullkrona tung.
7. Maa eg ki liti Kjersti med godum faa
saa skal eg lata Eld genom Gullsmedgarden gaae.
8. Før Ellen skal gjennom min Gaarden gaae
før lyt du liti Kjersti med godum faa.
9. Gak no deg i Stoga in
med eg gjeng up i Lofti til Dotterin min.
10. Han bankad paa Dynni med Hendane smaa
stat upp liti Kjersti og klæd deg paa.
11. Stat up liti Kjersti [og klæd deg paa]
her er rike Belar uti vor Gaard.
12. Liti Kjersti had paa seg ein Silki-Serk
nie var Møyarnes Vinterverk.
13. Liti Kjersti [had paa seg] Stakkin blaa
stikkad var Gull etter kvor den traa.
14. Liti Kjersti ha paa [seg Stakkin] raud
Stikka [var Gull etter kvor den] Saum.
15. Liti Kjersti ha paa seg Silkestr[ømper] smaa
sylvspendte Sko had hon derpaa.
16. Liti Kjersti hon var einki beltevand
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17. Liti Kjersti [gjeng] at Bekki
sit brone gule Haari hon rekkir.
18. [Ho slengjer] i raud[e] Gullbann
[ho] kemmar etter med Sylvarkam.
19. Liti Kjersti hon seg ifraa Bekkin gaar
den høge Gullkrona saa setter hon paa.
20. Liti Kjersti [inn gjenom Dynni] steig
Bergekongin vidste ki anat hel Soli skein.
21. B[ergekongin] klappad paa Høyendi blaa
velkom[en liti Kjersti] og sætt deg paa.
22. Einki vil eg sitja og langt mindre staa
seg meg din Villjen saa vil eg gaa.
23. Og kære mi Dotter du snakkar ki saa
detta er no den Hærren du skal faa.
24. Her er no saa mangein kristen Mann
du tar no ki geva meg eit Troll uti Hann.
25. Her er no saa mangein kristen Svein
du tar ki geva meg Trolli saa leidt.
26. Og maa eg deg ki med godum faa
[saa ska eg] lata Ellen igjennom din Fars Gard gaa.
27. Før du skal [lata ellen igjennom min Fars Gard gaa]
før lyt du mig med godum faa.
28. Daa dei reid seg ivir høge Loftsbru
liti Kjersti hon gret men B[ergekongen] log.
29. Han red tri G[aangur] Bergi omkring
han fek ki liti Kjersti i Bergi in.
30. Han slog paa Bergi det gav gott Slag
stat up mi g[am]l[e] Mor skreid Lokon ifraa.
31. Da B[ergekongen] sill at um seg sjaa
da had liti Kjersti redet en ifraa.
32. Aa daa hon for ivir høge Loftsbro
B[ergekongen] gret og liti Kjersti hon log.
33. Liti Kjersti hon kem seg ridand i Gaard
og henars kære Fader ute staar.
34. Velk[omen] min Dotter her heim til meg
hosti likad du gifta di.
35. Sosso likar eg gifta fiin
han tok meg slet enki i Bergi in.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS M. B. Landstad 5, 1.

Over str. 1 står af Anne Lillegaard, Varianter; over str. 2 står Margit af Skafse. Til sist under oppskrifta følgjer eit prosatillegg Hun saag tilbage - og da saag hun at de tog Varme i Bergi - saa vonde blev de derinde. Prenta i Landstad 1853 s. 437 nr. 43