[BIN: 0686]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Rolf Myklebust etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Å Venelite rei seg i sin fagre faders går(d).
Då ser ho bergekongjen fram for seg mon stå.
-Tirelirlil haugen min.
Å dei leikar så lett gjennom lunden. -
2. Å höyr du Venelite kva eg seier deg.
No skal du te' bergjet heim fylgja med meg.
3. Så rei dei gjennom så lange ein skog.
Å Venelite gret å men bergekongjen lo.
4. Så rei dei det bergjet tri gongur omkring.
Og bergjet det seg opna og dei gingo inn.
5. Så sette han fram ein forgyllande stol.
Set deg ned Venelite tröytt og færemo.
6. Så skjenkte han i både mjö' og vin.
Å kjære Venelite du drikke meg te.
7. Den fyrste drykkjen ho av mjöglaset drakk.
Dei kristne mands londo ho endå gat.
8. Den andre drykkjen ho av mjöglaset drakk.
Dei kristne mands londo ho endå gat.
9. Den tredje drykkjen ho av mjöglaset drakk.
Dei kristne mands londo ho alli mei gat.
10. Å höri er du födde og höri er du bore.
Å höri er dine jomfrukledi skorne.
11. I bergjet er eg född og i bergjet er eg bore.
I bergjet der er mine jomfrukledi skorne.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NRK Rolf Myklebust MAGN.? Venelite og bergekongjen.