[BIN: 0685]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1867 av Sophus Bugge, ukjent, Telemark .

1. De va' lille Kjærsti å moderen søt
-Ti lillill hauen min -
lille Kjærsti hun mjelkar1 den mjokk av sitt brøst.
-Dei dansa så lett igjenom lunden -
1mjelker
2. De æ' nå kje mjelk som du synest nå
de æ' av den mjøen eg drakk av igjår.
3. Moderen slo ti lille Kjærsti under kinn
du sku kje stande dølge for moderen din.
4. Eg vi' kje lenger dølge for moderen min
elvekungjen i bergje hev lokka meg inn.
5. Elvekungjen sto då kje langt derifrå
han sto inkje lenger hell han hørde derpå.
6. Elv[ekungjen]'s gangar var smale og2 spak
så sette'n lille Kjærsti på folabak.
2å
7. Så rei dei igjenom so jup ein dal
lille Kjærsti ho gret elvek[ungjen] han kva.
8. Lille Kjærsti, lille Kjærsti kvi græder du så
dei bratte gullborgjinn dei sku du få sjå.
9. Så rei dei de bergje tri gångur umkring
å bergje de opna å elvekungjen inn.
10. Fram kom hånoms brøer va' smale å grann
dei dansa mæ ei syllkonne i kvor si hånd.
11. Den fyste drykk ho av konna tok
då gløymde ho burt både fader å mor.
12. Den andre [drykk ho av konna tok]
då gløymde ho burt både himmel å jor.
13. Den tree [drykk ho av konna] drakk
då [gløymde ho burt] den som hænar ha' skapt.
14. Du hev ikkje drukkji den drykke ut
du må 'kje forgløyme den herre å gud.
15. I bergje vi' eg vera i bergje vi eg bli
i bergje vi eg vera elvekungjens viv.
16. I bergje [vi' eg vera i bergje vi eg] døy
i bergje [vi' eg vera elvekungjens] møy.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S. Bugge c, s. 6
Merknader og retting: 2.2 over mjøen står (sic); etter str. 2 står Dei d[ansa så lett igjenom lunden], men mellomslengen vantar 3.1 over under står (sic); 3.2 over sku står (sic)