[BIN: 0681]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1911-12 av Gunnhild Kivle ukjent sanger, Seljord, Telemark .

1. Liti Kersti ho va seg so liti et viv
-Bronfolen rie let -
ho kom ikke raa fe sit onge liv.
-Men de regner aa de bles
fe nor onder fjøle
der leikar dei normen -
2. Liti Kersti ho va seg saa liti ei brur
ho kon ikke raa fe sit onge liv.
3. Liti Kersti ho sat i veven saa fin
kvi renne de mjolk oto brøsti paa deg.
4. Aa de kje mjolk som du synes naa
men de af den mjøn eg drak af i gaar.
5. Dei tvo ting er no kvorandre ulik
fe mjøn ær brun aa mjoki æ kvit.
6. Er de berje kongen nor som he loka deg
hot æ de fe gaavur han he jeve deg.
7. Aa han gav meg ein rød gulring
de kje make paa droningens fing.
8. Aa han gav meg ei horpe af gul
som eg skul leike paa naar eg va sorje ful.
9. Liti Kersti ho paa gulhorpa slog
de horde berje kongen i berje nor.
10. Aa kan eg ikke liti Kersti faa
saa skal eg lata eil ivi Bejarlonde gaa.
11. Aa fyr du skal brenne mit land te mein
saa tak liti Kersti aa fløt ho heim.
12. Berjekongen ha seg ein gangar spak
han sete lite Kersti up paa hans bak.
13. Berjekongen rei berje tri gongur omkring
aa berje de aapnas saa kom ho der in.
14. Dei sette liti Kersti paa sølvar stol
dei gav hende drika af ei sølvar skaal.
15. Den fyste dryken liti Kersti ho drak
dei kresne londi ho endaa gat.
16. Hore æ du fød aa hore æ du baare
aa haare æ dine jomfruklæer skaaren.
17. I Bejarlande der ær eg fød aa der æ eg baaren
aa der æ mine jomfruklæder skaaren.
18. Den are dryken liti Kersti ho drak
dei kresne londi ho endaa gat.
19. Dei gav hende drike af de raue gul hon
dei slepte der nei tri villar kon.
20. Hore æ du fød aa hore æ du baaren
aa hore æ dine jomfruklæder skaaren.
21. I berje æ eg fød aa der eg baaren
aa der æ mine jomfruklæder skaaren.
22. I berje vi eg leva aa der vi eg døi
aa der æ eg kongens festarmoi.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCXLIII, s. 112 og 138. (NFS, kopi)