[BIN: 0680]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Rikard Berge etter Gunnulv Gjordet, Laardal, Telemark .

1. Aa moderen tala ti datteren sin
-Tillill lille houen min -
kvi renn'e der mjolk utav brystene din.
-Dei dansar so lett igjenom londen -
2. D'æ kje mjelk om du synes saa
men de æ den mjøe som eg drakk i gjaar.
3. De nyttar no ikkje aa dølje fe seg
elvekongjen i bergje hev narra meg.
4. Elvekongjen slo ti Kjærsti paa hviden kjinn
kvi konn' du kje dølgje fe moderen din.
5. Elvekongjen rei bergje tri gaangur omkring
aa bergje de opna aa e inn.
6. Fram kaan henas tri døttar so smale som baand
dei dansa mæ kvaarsi sylvkaanne i haand.
7. Den fysste drykk ho av kaanna tok
daa gløymer 'o burt baatte faer aa mor.
8. Den are d[rykk] ho av kanna 'o drakk
daa gløymer 'o burt den som hena hev skapt.
9. Den tre'e d[rykk] ho av kaanna tok
daa gløymer 'o burt baatte himmel aa jor.
10. Aa her æ eg fødd aa her æ eg boren
aa hera æ mine klæi skorne.
11. Aa her vi' eg liva aa her vi' eg døy
aa her vi' eg vera elvekongjens møy.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCXLVI, 44 (NFS, kopi) med overskrift Elvekongjen. Under oppskrifta står: etter Tone Høna.