[BIN: 0677]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1921 av Rikard Berge etter Jørgen Hardang, Telemark .

1. Aa kjære mi syster skjenk i eit glas mjø
-Mæ dæ regner aa dæ blæs -
eit viddankorn du slepper der n'i.
-Mæ dæ regner aa dæ blæs -
2. Hor æ du fødd aa [hor æ du] bori
aa hor æ dine jaamfruklæer skorne.
3. I beriarlaandi æ eg fødd aa i beiarlaandi bori
aa der æ alle mine jaamfruklæer skorne.
4. Aa kjære mi syster [skjenk i eit glas] mjø
eit viddankorn du [slepper der n'i.]
5. Hor æ du [fødd aa hor æ du bori
aa hor æ dine jaamfruklæer skorne].
6. I beiarlaandi [æ eg fødd aa i beiarlaandi bori
aa der æ alle mine jaamfruklæer skorne].
7. Aa kjære mi syster [skjenk i] eit [glas mjø
eit viddankorn du slepper der n'i].
8. Hor æ du [fødd aa hor æ du bori
aa hor æ dine jaamfruklæer skorne].
9. I bergje æ eg fødd aa i bergje æ eg bori
i bergje æ alle mine jaamfruklæer skorne.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCLXXXIV, 126. (NFS, kopi) Under oppskrifta står (Venteleg etter faren), Knut Teigen f. 1859. Etter J[ørgen] var litin.